Handledar- och lärarutbildning i KBT startar 9 januari 2017

Våra steg-1 utbildningar i Göteborg är auktoriserade av sfKBT. Lillian Noring Andersson, som är studierektor på steg-1, har varit studierektor vid 14 tidigare steg-1 utbild- ningar. Nästa steg-1 startar 6 februari, 2017
Läs mer om utbildningen
Anna Ehnvall
Anna Ehnvall


 Anna är examinator vid handledar- och lärarutbildningen i KBT, examinator vid steg-1 utbildningarna i Göteborg och i Luleå samt har ansvarat för och examinerat den första steg-1 utbildningen i Psykiatrin, Region Halland. Tidigare rektor och examinator vid psykoterapeutprogram i KBT (steg-2). Leg. läkare, specialist i psykiatri. Leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning, medicine doktor med forskning inom bland annat KBT. Anna Ehnvall CV


© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS