Forskning

Anna Ehnvall forskar inom depression, neurovetenskap, länken mellan smärta och att känna sig avvisad, suicidalitet samt metoder inom handledning.  Hon är medförfattare till böcker inom suicidologi samt psykologisk coaching  Läs Anna Ehnvalls CV
 

 

Pågående forskningssamarbete med;

  • Docent James Bennett-Levy kring Handledning(Sydney Universitet)                                                 
  • Professor Emily Holmes kring Imagery (Oxford Universitet)
  • Professor Margda Waern/doktorand Anna Maria Nilsson kring Suicidalitet och Imagery (Göteborgs Universitet)
  • Professor Phil Mitchell kring depression, smärta samt känslan av att vara avvisad (Black Dog Institute, Sydney)

Forskning i Halland 2014; Sammanställning pågår kring avslutad studie av MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) vid svårbehandlad depression. Nyligen avslutad studie med  BA (beteendeaktivering) vid svårbehandlad depression. Pågående studie kring Compassion Focused Therapy.

© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS