Forskning

Anna Ehnvall forskar inom depression, neurovetenskap, länken mellan smärta och att känna sig avvisad, suicidalitet samt metoder inom handledning.  Hon är medförfattare till böcker inom suicidologi samt psykologisk coaching . Läs Anna Ehnvall CV
 

 

Pågående forskningssamarbete med;

  • Docent James Bennett-Levy kring Handledning(Sydney Universitet)                                                 
  • Professor Emily Holmes kring Imagery (Oxford Universitet)
  • Professor Margda Waern/doktorand Anna Maria Nilsson kring Suicidalitet och Imagery (Göteborgs Universitet)
  • Professor Phil Mitchell kring depression, smärta samt känslan av att vara avvisad (Black Dog Institute, Sydney)

Forskning i Halland 2014; Sammanställning pågår kring avslutad studie av MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) vid svårbehandlad depression. Nyligen avslutad studie med  BA (beteendeaktivering) vid svårbehandlad depression. Pågående studie kring Compassion Focused Therapy.

© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS