Handledning i KBT

Anna Ehnvall har sedan 1999 varit engagerad vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg  och är sedan 2009 rektor vid psykoterapeutprogrammet i Kognitiva och Beteendeinriktade psykoterapier, KBT.  Hon har även varit ansvarig för Handledarutbildningen 2011-2012. Läs Anna Ehnvall CV

Anna Ehnvall ger individuell handledning samt grupphandledning i Kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier. Kontakt för mer information

 

© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS