Handledar- och lärarutbildning i KBT


Handledar- och lärarutbildningen i KBT arrangeras för femte gången sedan 2013 i samarbete med Anna Ehnvall KBT-Kompetens AB, Astrid Palm-Beskow samt Oxford Cognitive Therapy Centre. Ny gästföreläsare på utbildningen 2018-2019 är professor Gerhard Andersson, Linköpings Universitet. Utbildningen riktar sig till legitimerade psykoterapeuter med utbildning i kognitiva och beteendeinriktade terapier och har bland annat som röd tråd Self-Practice / Self-Reflection SP/SR, (ett strukturerat, manualbaserat  arbetssätt för terapeututveckling utvecklat av professor J Bennett-Levy).  Utbildningen är motsvarande 45 högskolepoäng i omfattning och löper under tre terminer fördelat på två intensivveckor per termin. Handledar- och lärarutbildning i KBT 2017-2018 är avslutad och för studentutvärderingar var god se nedan.

Handledar- och lärarutbildningen i KBT 2018-2019 är fullsatt och pågående. Nästa Handledar- och lärarutbildning i KBT startar 20 april 2020. Sista anmälningsdag är 15 januari 2020.

STUDENTER VID PÅGÅENDE HANDLEDAR- OCH LÄRARUTBILDNING I KBT 2018-2019

Handledar- och Lärarutbildning i KBT 2020-2021
Anmälan (pdf) Kursplan (pdf)

Handledar- och lärarutbildning  i KBT 2018-2019
Lärare (pdf)

Utbildningens omfattning (2020-2021)
Motsvarar 45 hp, ges under tre terminer på halvfart fördelad över sex studieveckor, omfattar 240 lärarledda lektionstimmar varav cirka 70 lektionstimmar är på engelska.

Termin 1
20-24 april, 2020
7-11 september, 2020
Termin 2
23-27 november, 2020
19-23 april, 2021 
Termin 3
30 augusti – 3 september, 2021
22-26 november, 2021


Antal platser är begränsat till 14.
Plats: Dicksonsgatan 6 i centrala Göteborg.
Kostnad: 40,000 SEK exklusive moms per termin. Platsen är bindande efter antagning och när anmälningsavgiften om 5000 SEK exklusive moms är inbetald.

Frågor
För frågor kontakta Anna Ehnvall, leg. Docent Göteborgs Universitet, läkare, specialist i psykiatri, leg. kognitiv psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad. anna@ehnvallkbtkompetens.se
Telefon 0723 - 71 33 31.


Examinerade Handledare från Handledarutbildningen i KBT 2017-2018.
 

Studentutvärderingar  från avslutad Handledarutbildning 2017-2018.

’Bra med upplevelsebaserat, mycket filmvisning, återkommande feedback. Lärarna har varit av den högsta kvalitet. Varma , kunniga och engagerade. Många gånger tillhörande de bästa av de bästa i världen. Utbildningen rekommenderas absolut!'
Tomasz Kunatowski, socionom, leg psykoterapeut

’Fantastisk utbildning med en bra blandning av teori, praktisk handledning och reflektion. Bra upplägg med sex veckor, bra med liten grupp. Kompetenta och vänliga lärare/handledare.  Väldigt bra externa föreläsare, fantastiskt att få lyssna på dessa stjärnor inom terapivärlden'
Kristina Gyllensten, Phil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut

’Kursledarna är fantastiska på att skapa en fin inlärningsmiljö som är utvecklande’
Anna Bratt, Phil dr., leg psykolog, leg psykoterapeut

’Jag är jätte nöjd. Oerhört varmt och tillåtande klimat. Ett klimat, ett förhållningssätt som möjliggjorde att vi vågade utmana oss själva, inför varandra. Tack Anna och Astrid för det!’
Anna-Lena Larsson Terp, socionom, leg psykoterapeut

’Bra med utbildning veckovis vilket ger utrymme för att ’djupdyka’ utan vardagliga distraktioner. Bra intro av teorimodeller som varvas med övningar och feedback. Compassion , vilket underlättar och medför fortsatt lust till lärande’
Catarina Helgason, socionom, leg psykoterapeut

’Bra upplägg på kursen som har befrämjat både professionell och personlig utveckling.’
Helene Hollender, psykiater, leg psykoterapeut

 

Studentutvärderingar  från avslutad Handledarutbildning 2015-2016, termin 3.

’Mycket bra blandning med övningar, film mm. En enormt utvecklande utbildning.'
Celia Young, Leg. Psykolog/Psykoterapeut och chef.

'Strukturerat, genomtänkt. Utmanande, lekfullt.'
Martin Glosax, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

'Fantastiskt bra utbildning med struktur, kunskap och egen utveckling och lärande!!'
Maria Skaghammar, Leg. Psykoterapeut

'Mycket bra mix av nya kunskaper, teorier och modeller som arbetats med på många inlärningskanaler.'
Åsa Klerfalk Bergh, Leg. Psykoterapeut

'Utmärkt upplägg med veckovis undervisning, det gör det möjligt att verkligen fokusera helt under kursveckorna.'
Cecilia Kaijser, Socionom, Leg. Psykoterapeut


Samtliga lärare på Handledar- och lärarutbildning i KBT 2018-2019

(Supervision and Teaching Training in Cognitive and Behavioural Psychotherapy.)
 

Anna Ehnvall,  kurskoordinator, examinator och föreläsare på utbildningen. Anna är docent i psykiatri vid Göteborgs Universitet, leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning, lärare och handledare i KBT. Anna har en kombinerad klinik/forskartjänst vid Vuxenpsykiatriska mottagningen i Varberg och bedriver olika former av kognitiv och beteendeinriktad behandlingsforskning för patienter med svårbehandlad depression och suicidalitet. Forskning även kring handledning tillsammans med James Bennett-Levy samt forskningssamarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre. Anna har varit ansvarig för psykoterapeutprogram (steg-2) samt handledarutbildning vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning. Handledarutbildningen 2018-2019 är den fjärde Handledarutbildningen som Anna är ansvarig för i samarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre och Astrid Palm-Beskow. Anna är även ansvarig för Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg-1) i KBT i Göteborg samt i Luleå. Är medförfattare till boken ’ Suicidalitetens språk’ (Studentlitteratur, 2005), ’Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma’ (Studentlitteratur, 2013) samt till ’Psykologisk coaching’, (Natur och Kultur 2011). Anna Ehnvall CV

 

Astrid Palm Beskow föreläser och ger handledning på handledning på utbildningen. Astrid är fil. lic i pedagogik, legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare med kognitiv inriktning. Skapade Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg år 1985 och var rektor till och med 2010. Har flera gånger varje år bjudit in internationellt framstående vetenskapsmän/kvinnor inom kognitiv terapi till Centret och därigenom berikat kunnandet om denna terapiform i Sverige. Associate member i Association for Coaching och Honorary vice president i Society for Coaching, hederledamot i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, SfKBT.  Redigerat läroböcker i Kognitivt förhållningssätt, Natur och Kultur, 1994 och Psykologisk coaching, Natur och Kultur 2011. Medförfattare till Suicidalitetens språk och Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma, båda på Studentlitteratur 2005 resp. 2013. Astrid är för närvarande delaktig vid ett forskningsprojekt kring utmattning och kognitiv terapi vid Institutet för Stressmedicin, Göteborg. 
 
Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi vid Linköpings Universitet samt associerad professor vid Karolinska Institutet. Gerhard är nationellt och internationellt ledande inom forskning av KBT via internetbehandling och publicerat över 550 forskningsartiklar. Gerhard är även legitimerad psykoterapeut i KBT samt handledare i KBT och har intresserat  sig för handledning och terapeututveckling via internet.
 
James Bennett-Levy is Professor at the University Centre for Rural Health (North Coast), University of Sydney. Since returning from Oxford Cognitive Therapy Centre, OCTC, to Australia in 2008, he has focused on ways to enhance the mental health of rural and remote Australians by increasing access to evidence-based therapies, and has been director of the Evidence-based Therapies Training Unit at the University Centre for Rural Health. He has an interest in the development of therapists and has recently published Experiencing CBT from the inside out (2015) and will in 2018 publish Compassion focused Therapy from the inside out. He is one of the most published authors/researchers on the CBT training of mental health professionals, and has co-written or co-edited three Oxford University Press Oxford Guides to CBT – the Oxford Guide to Imagery in Cognitive Therapy (2011), the Oxford Guide to Low Intensity CBT Interventions (2010), and the Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy (2004).
James Bennet-Levy CV
 
Joy McGuire is a Psychiatric Nurse by profession with over 25 years working within the NHS in a variety of mental health clinical settings. For the last 20 years she has worked as a specialist CBT therapist, trainer and supervisor in the National Health Service, NHS. This includes working as a research therapist on clinical trials, lead my Professor Paul Salkovskis at the Institute of Psychiatry, London, examining the effectiveness of CBT for OCD & Health Anxiety. She currently works as a CBT trainer, therapist and supervisor at Oxford Cognitive Therapy Centre, OCTC, where she is also Course Director of the Post Graduate Certificate in CBT – Introductory level course . Joy has a private clinical practice. Her clinical interests include working with complex cases using a transdiagnostic, formulation driven approach to therapy.
Joy McGuire CV
 
Christine A. Padesky föreläser via skype vid utbildningen.
Christine Padesky, Ph.D., Co-Founder of the Center for Cognitive Therapy in Huntington Beach, California is a Distinguished Founding Fellow of the Academy of Cognitive Therapy. Dr. Padesky is a leading cognitive therapy innovator, provides workshops and consultation to therapists worldwide (www.padesky.com) and develops audio CD & DVD therapist training materials (described at www.store.padesky.com). Dr Padesky
She has presented over 450 workshops to more than 50,000 professionals on five continents as well as 25 workshops with cognitive therapy's founder, Aaron T. Beck, M.D. She is considered one of the leading cognitive therapy presenters in the world, appreciated for her depth of knowledge, compassion, and good humored warmth. Her books, articles, and international keynote addresses are widely cited and many are considered seminal in the field. She has appeared as the featured therapist in award winning videos and on public television.
She is co-author of five books, including the new Mind Over Mood, 2nd Edition. With over a million copies sold world-wide in 23 languages, the first edition of this best-selling self-help book (www.mindovermood.com) was named the most influential CBT book of all time by the British Association of Behavioural and Cognitive Therapies (BABCP). Dr. Padesky is recipient of BABCP's Most Influential International CBT Therapist award and the California Psychological Association's Distinguished Contribution to Psychology award. In 2007 the Academy of Cognitive Therapy bestowed on her its Aaron T. Beck Award for her enduring contributions to the field.
 
Sten Erici har en bakgrund som skådespelare och är även logoped vilket tillsammans med ger en bra grund för utbildning inom området kommunikation och muntlig framställning. Sten arbetar på MedCul (Medicinskt center för utbildning och lärande) vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet sedan 1998 med olika uppdrag inom kommunikation och skådespeleri. 
Sten Erici CV

 
Barbro Wallgren-Hemlin är universitetslektor i Svenska språket vid Göteborgs universitet, där hon forskar och undervisar i retorik. Hon är också en välkänd föreläsare utanför universitet, där hon ofta anlitas inom t.ex. närings- och föreningsliv. Hennes forskning har bl.a. handlat om predikan, små barns retorik, amerikansk politik och Esaias Tegnér.
Barbro Wallgren-Hemlin CV

 
Dr Sarah Rakovshik is the Director of the University of Oxford/ OCTC MSc and Postgraduate Diploma in CBT and an experienced clinician who has worked with a wide range of clinical disorders in both adults and children. Her clinical interests include treatment of comorbidity and complex presentations, as well as in the potentially positive effects of adverse life events. She has taken a lead in developing research at OCTC, particularly in the area of evaluation of supervision and training.
 
Tobyn Bell is a cognitive-behavioural therapist, PhD student of Paul Gilbert and specialises in Compassion Focused Therapy.  Tobyn is part of the training executive for the Compassionate Mind Foundation. He is co-authoring the forthcoming book: Compassion Focused Therapy from the Inside Out (a self-practice/self-reflection workbook for therapists.) together with James Bennett-Levy. Tobyn is a CBT trainer, supervisor and programme-leader at the Greater Manchester West CBT Training Centre (NHS) and has published research on clinician's use of mental imagery, and the application of compassion-focused imagery to support trainee therapists.
Celia Young är leg. psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykolog, handledarutbildad och teamchef på Psykologpartners Göteborg. Hon har lång erfarenhet av att ha handlett i vitt skilda verksamheter. Hon är för nuvarande verksam som handledare på psykologprogrammet på Göteborgs universitet samt bedriver teamhandledning inom specialistpsykiatrin och handleder terapeuter inom primärvården. Hon har specialisterat sig på Acceptence and Commitment Therapy och håller återkommande specialistutbildningar inom detta samt låter förhållningssättet prägla hennes handledarroll.

 

© 2012 ANNA EHNVALL KBT KOMPETENS